University of Groningen

Juridisch adviseur van het college van bestuur en de faculteitsbesturen op het gebied van (internationaal) arbeidsrecht, ambtenarenrecht (Cao NU), onderwijsrecht (WHW) en het sociale zekerheidsrecht (WW, WIA, ZW, Participatiewet) bij de afdeling HR-Experts van de Rijksuniversiteit Groningen en plv. Secretaris van de bezwarenadviescommissie.

De Universiteit is een grote werkgever in het noorden van Nederland en een speler op de internationale arbeidsmarkt. Mijn opdracht bestaat onder meer uit deelname aan en juridische advisering van een aantal projecten op het gebied van Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, de uitwerking van de Wet werk en zekerheid, ERD-Wga, Fraude en Integriteit en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Contact

Andela Juridisch Management

Mw. Mr. J.A.M. van der Goot-Andela
Vuurvlinder 26, 8607 HK Sneek
Website: www.interim-bedrijfjurist.nl
mail: info@interim-bedrijfsjurist.nl
tel: 06-51473936
KvK-nummer: 57140510
Btw-identificatienummer: NL110505542B01
Facebook: facebook.com/AndelaJuridischManagement
Twitter: @andelamaaike
LinkedIn: linkedin.com/in/andela